Yazılım Hizmetleri

Yazılım Hizmetleri

Doküman Yönetim Sistemi

doküman yönetim sistemi

Arşiv Yönetim Otomasyonu

yaysis

Kurumsal Arşiv Otomasyonu

d-daysis

Elektronik Belge Form Doküman Yönetim Sistemi

d-coreebys

Medya Varlık ve Arşiv Yönetim Sistemi

d-coremedia

Görüntü İşleme ve Düzenleme Yazılımı

dijital arşiv coregid görüntü yönetim otomasyonu