Kurum ve İşletmelerin arşivcilik alanında eğitim taleplerini karşılıyoruz.
TEORİK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK PROJE TEKLİFİ

Bünyesinde Otomasyonu bulunan, arşiv projesini kendi personel kaynakları ile yürütecek olan müşterilerimize sunduğumuz çalışmadır.İşlerimizde edindiğimiz uygulama deneyimlerimizi ve uzman kadromuzun entelektüel birikimlerini çözüm ortaklarımızla paylaşıyoruz.Eğitim  kapsamında sunduğumuz bilgi ve deneyim desteğini, iş gücünüzle pekiştirerek üst düzey bir arşivcilik hizmeti sağlıyoruz.

ARŞİV DÜZENLEME HİZMETLERİ EĞİTİMİ

Düzenli Arşiv Projeleri için, Eğitim ve Danışmanlık hizmetimizle depoladığınız evrak ve belgelerin tasnif edilmesi, düzenlenmesi, envanterinin çıkarılması, saklama planına uygun saklanması, adreslenmesi, atama ve aidiyet bilgilerinin belirlenmesi, sınıflandırılmasımekan tasarrufu hakkında detaylı bilgilendirmelerin yapılması ile arşivinizde standartlara uygun ve nizami bir yapı kurmanıza yardımcı oluyoruz.

FİZİKSEL ARŞİV EĞİTİMLERİ
 • Arşiv ve arşivleme hizmetleri.
 • Dosya tasnif ve sunum hizmetleri.
 • Ayıklama ve tasfiye yönetimi
 • Arşiv Otomasyon Sistemleri
 • Arşivlik materyalin tarihselliği ve tarihi arşivler.
 • Dosya planları ve doküman yönetim standartları.
 • Standart Dosya Planı(SDP) Arşiv ve EBYS süreç ilişkileri,
 • SDP ve Saklama Planı(SP) yönetimi (fiziki ve dijital tasfiyeler).
 • Evrak dosyalama ve Resmi Yazışma Kuralları.
DİJİTAL ARŞİV EĞİTİMLERİ
 • Dijital Arşiv Projeleri için; Eğitim ve Danışmanlık hizmetimizle, evrak ve belgelerin taranması, indekslenmesi, elektronik ortamda saklanması, sistem altyapısının kurulması, sistemin nasıl yönetileceğinin belirlenmesi, hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz.Özellikle kendi imkânları ile arşiv projelerini yürütmek isteyen kurum ve şirketlerin tercih ettiği yöntemdir.
  • Dijital Arşivler mevzuat ve standartları.
  • Provenansa uygun tarama standartları.
  • E-evrak ve e-doküman e-işlemler.
  • Multimedya belgeler ve yönetimi.
  • Dijitalleştirme ve alt süreçleri.

   

  ARŞİV İŞLETMECİLİĞİ HİZMETLERİ

  İşletmelerin en önemli mahrem bilgi ve belgeleri arşivleridir. Projeleri, işlemleri, yazışmaları, kararları vb. şirketi var eden arşiv verilerinin güvenli ve yönetilebilir olmasını arzularlar.

  Müşterilerin şirket merkezlerinde veya arşiv depolarındaki evrak yönetiminin tüm aşamaları ile uzman kadromuzla yönetilmesini sağlıyoruz.

  Şirketlerin bünyesinde günlük belge ve bilgi akış süreçlerini uzman arşivcilerimizle yürüttüğümüz hizmet çeşididir.

  Uzman arşivcilerimiz, işletme bünyesinde istihdam edilmekte ve günlük evrak süreçlerini yönetmektedir.

  Müşterilerimizin arşiv düzenleme, dijitalleştirme işlemlerinin tamamlanması ve Kurumsal Arşiv Yönetim Sisteminin devreye alınmasından sonra, güncel belge bilgi yönetim süreçlerinin firmamız koordinasyonunda ve uzman arşivcilerimiz kanalıyla yönetilmesi sürecidir.

  Uzman arşivcilerimiz, şirketimizin koordinasyonunda işletmelere düzenli ve güvenli arşiv hizmeti sunmaktadırlar

Müşteri arşivlerinin kendi bünyelerinde, şirketimiz taahhüdü altında, uzman arşivcilerimizin müşterimizin bünyesinde tüm arşiv hizmetlerini sunmasına dair teklif uygulamamızdır.

Hizmet kapsamında müşterilerin bünyesinde yapılan çalışmalar

 • Kurumsal Arşiv Yönetim Otomasyonu kurulması,
 • Şirket arşiv envanterinin oluşturulması ve sisteme aktarılması,
 • İşletme Dosya Planı ve dosya saklama planı çıkarılması,
 • Şirket için hazırlanan plana uygun saklama süresi dolan dosyaların ayıklanması,
 • Yasal saklama süresi dolan dosya envanterinin çıkarılması,
 • Arşiv standartlarının takibi ve mevzuata göre değişikliklere uyumun sağlanması,
 • Günlük üretilen dosya ve belgelerin dijitalleştirilmesi,
 • Dijitalleştirilen belgelerin indekslenmesi ve OCR işlemine tabi tutulması,
 • Günlük dosya taleplerinin karşılanması,
 • Dosya ve belge zimmet işlemlerinin takibi,
 • Aylık arşiv faaliyet raporlarının hazırlanması,
 • Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması,
 • Sene sonunda birim arşivlerinden genel arşive devredilen dosya ve belgelerin teslim alınması,
 • İşletmenin genel arşivine devir alınan malzemelere atama bilgilerinin verilmesi ve Arşiv Yönetim Sistemine girişlerin yapılması,
 • Genel Arşivin düzenli ve sistemli olarak yönetilmesi,
 • Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri.
 • İşletme içi dosya planı eğitimlerinin uygulamalı olarak birim personellerine verilmesi,
 • Kurumsal Arşiv Yönetim Sistemi bakım, güncelleme ve teknik desteğin sunulması hizmetleri sunulacaktır.

Her şey gözünüzün önünde ve güvenli arşivler için,