İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketlerin en büyük sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanıyoruz.
Mutlu çalışanlarla, kaliteli projelerin oluşacağına inanıyor ve mutlu iş yeri ilkesine uygun politikalar geliştiriyoruz.
Çalışkan ve dürüstlük ilkesine uygun davranan ve işine odaklanan insan kaynaklarımızla özgün projeleri hayata geçirme perspektifiyle hareket ediyoruz.
Bizi bekleyen parlak başarılara birlikteliğin gücüyle erişeceğimize inanıyor ve çalışanlarımız arasında düşünce farklılığından kaynaklı ayrımcılık olmaması için azami hassasiyet gösteriyoruz.
Çalışanlarımızın, ibadetlerini yerine getirebilmeleri için, ibadet saatlerine uygun istirahat uygulamasına özen gösteriyoruz.
Çalışanlarımız, inanç, düşünce ve giyiminde genel ahlak kurallarına aykırı olmamak kaydıyla serbesttirler.
Adalet kavramını en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz. Başarılı, özverili ve kaliteli iş üreten çalışma arkadaşlarımızın emeğinin karşılığını teri kurumadan veriyoruz.
Şirket politikamızda, görev tanımları üstünlük aracı olamaz. Çeşitliliğin temsil edildiği ve çalışanların kendilerini değerli hissettiği ortamlar oluşturmaya özen gösteriyoruz.

Prensiplerimiz
Sürekli hizmet içi eğitimlerle çalışanlarımızın bilgi ihtiyacını karşılıyoruz.
Çalışanlarımızın kanunla belirlenmiş hak ve hukukuna riayet ediyoruz.
Daha çok üreten ve üstün performans sergileyen çalışanlarımıza emeklerinin karşılığını veriyoruz.
Performans değerlendirmesinde objektif kriterlere uygun davranıyoruz.
Çalışanlarımızın, genel ahlak kurallarına uymaları, işyerinin huzurunu ve arkadaşlarıyla medeni ilişkiler içinde bulunmalarına özen gösteririz.
Belge ve Bilgi Güvenliğine çalışanlarımızın eksiksiz uymalarını, müşteri bilgilerini 3. Kişilerle paylaşmamaları hususunda azami özen göstermelerini bekliyoruz.
Çalışanlarımızın görevlendirilmesinde, kabiliyetlerini dikkate alıyor ve kabiliyetlerine uygun istihdam ediyoruz.

Yeditepe’li olmak için;

info@yeditepearsiv.com adresinden veya Kariyer Sayfamızdan  Özgeçmişinizi paylaşabilirsiniz.