Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Proje Açıklaması

HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜÜlkemizin önemli kurumlarından biri olan kurumun arşiv altyapısı proje kapsamında kuruldu.Kurum Arşivinde önemli çalışmalar yapıldı.Fizibilite çalışması,Tüm arşivin envanter kaydı çıkarıldı,Kurum Dosya Planı hazırlandı,Dosya Saklama Planına uygun ayıklama işlemi yapıldı.Yasal saklama süreleri devam eden tüm arşivin yine SDP’ye uygun işlemleri yapıldı.(Tasnif, düzenleme, niteleme, veri girişi, etiketleme, kutulama)Kurumun ihtiyacına uygun Arşiv Yönetim Sistemi geliştirildi ve yapılandırıldı.Projenin tamamlanması sonrası kurum personeline Eğitim ve Danışmanlık hizmeti verildi.

Detay

Proje Açıklaması:


Kategoriler:

Kullanıcı:

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Proje Tarihi:

Temmuz 23, 2021

Add Your Comment