SÜRGÜNLER DİYARI ARŞİVLERDEN…
BİLGİ VE BELGE MERKEZLERİNE…

Hazin bir öyküsü vardır arşivlerimizin.
Sürgün edilen personellerin diyarıydı uzun yıllar arşivlerimiz.
Her şeyin düzensizce konulduğu depolar gibiydi.
Aranılan belgelere ulaşılamaz, müşteri ve vatandaşın bilgi talepleri karşılanamazdı.
Bu gün git ve yarın gel dönemleriydi.
Sonra…
Düzenleme işlemine tabi tutulmadan ne varsa taranan ve tarandığı halde fiziki belgenin bulunamadığı arşivler dönemi.
Doğru bir arşivin kurulmasında takip edilecek yöntemler belliydi ve sonunda bu doğruya erişilebildi.
Yapılması gereken; Standartlara uygun olarak arşivin düzenlenmesi ve düzenlenen arşivin dijital ortama aktarılması sürecinin takip edilmesiydi…

Tasnif işlemleri,

Saklama planlarına göre ayıklanacak dosyaların ayıklanması,
İmha listelerinin oluşturularak idareye sunulması,
Yasal olarak muhafazası gereken arşivin Fiziksel Arşiv Düzenleme işlemlerinin yapılması,
Belgelerin taranması, indekslenmesi ve arşiv otomasyonuna aktarılması,

Tüm bu süreçlerin takip edildiği ve uygulandığı  arşiv projeleri, başarılı projeler olmuştur.

Arşiv işi sadece dosyaları raflara dizmekten ibaret olmadığı gibi, belgeleri tarayıp dijital ortama aktarmaktan da ibaret değildir.

Dosyaların nitelendirilmesi, dosya üst verilerinin sisteme girilmesi, her bir dosyaya barkot oluşturulması, belge ve belge gruplarının 13298 standardına göre taranması, her bir belgenin indeks alanlarının belirlenmesi ve sisteme girilmesi, dosya ve belgelerin saklama sürelerinin tespiti, dosya planlarına göre arşivin yeniden yapılandırılması vb. birçok uzmanlık gerektiren faaliyetleri kapsamaktadır.

2005 yılından bu güne kadar birçok (Arşiv Düzenleme ve Dijitalleştirme) özgün projeye imza atan firmamız, sahadaki arşiv deneyimini yazılım alanına taşımış ve standartlara uygunluk yanında kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan önemli yazılım projelerini de hayata geçirmiştir.

Her yeni güne başlarken, ilk günkü heyecanını koruyan ve her yeni projeye başlarken de yeni şeyler öğreneceğinin farkında olan deneyimli kadromuzla sektörün hizmetinde olmaya devam ediyoruz.

Bilgiye ulaşma yolunda sınırların size engel olmasına asla izin vermeyin! “