DEPOLANAN AMA ULAŞILAMAYAN GÖRSEL VE MEDYA ARŞİVLERİ SORUNU…

DEPOLANAN AMA ULAŞILAMAYAN GÖRSEL VE MEDYA ARŞİVLERİ SORUNU…

Kitle iletişim araçları bilgileri en hızlı tüketen araçlardır. Bu nedenle kendine has bilgi üretim süreci, belge üretim süreci, bilgi-belge kullanım süreci, arşivleme süreçleri ve yeniden kullanım süreci vardır.
Bu süreçler üzerinde meseleye yaklaşıldığında üç husus ön plana çıkmaktadır.
Görsel ve medya malzemelerinin oluşturulması, tanımlanması ve kullanılmasıdır.
Medya ve Görsel arşiv denildiğinde aklımıza gelen ilk unsurlar; Videolar,

 • Ses ve Görüntü Kasetleri,
 • Fotoğraflar,
 • DİA’lar,
 • Negatif filmler,
 • OPAC’lar,
 • Gazeteler,
 • Dergiler,
 • Broşürler,
 • Tasarım çıktıları,
 • Afişler,
 • Billboardlar,
 • Basın Duyuruları ve Basın Bültenleri,
 • e-yayınlar gibi hususlar gelmektedir.

 

Kullanım yaygınlığı bakımından en çok fotoğraflar ve videolar başı çekmektedir.
Medya malzemesinin üretilme gayesi ile klasik arşivlerin üretilme gayesi arasında bir fark bulunmamaktadır. Ancak üretim aletleri bakımından (tarihsel süreç içerisinde çok farklıklar gösterse bile)  aşağı yukarı aynı teknolojik düzlemde ilerleme göstermektedir.
Mesele arşivcilik boyutu ile ele alındığında, yapılacak işlemler aynı olmakla birlikte, malzemeyi yönetme ve organize etme hususunda aletleri kullanma, içeriği yönetme, seçme, arşivleme, tasnifleme, indeksleme, tekrar kullanma gibi hususlarda belli başlı uzmanlıklar gerektirmektedir.
Aynı uzmanlık Görsel ve Medya Varlıkları Arşivlerini yöneten programlarda da büyük bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.

Görsel Medya Varlıkları için Asgari Otomasyon Özellikleri ne olmalıdır?
Genel olarak Görsel Medya Varlıkları Arşiv Yönetim programlarında şu hususların bulunması arşivin yönetiminde kolaylıklar sağlayacaktır.

SAĞLAM BİR VERİ TABANI YAPISINA SAHİP OLMALIDIR.
İçeriği kolay yönetebilmek için de ilişkisel veri tabanı olması neredeyse olmazsa olmaz şarttır.

ESNEK MİMARİ YAPIYA SAHİP OLMALIDIR.
Her kurum ve işletmenin kendine has yapısı ve dinamikleri vardır. Hem kurumsal yapısını hem de işleyiş dinamiklerinin medya arşivinin tasnif ve kullanımına uygun olması gerekir.

STANDARTLARA UYGUN ALTYAPIYA SAHİP OLMALIDIR.
Çok önemli diğer bir husus ise arşivlik malzemenin tanımlama kriterleridir. Arşivcilikte üst veri, veri kalıbı, data, belge, dosya gibi çeşitli ad ve yönetim kalıp ve ihtiyaçlarını karşılaması gerekir.
Ayrıca bu yönetim ve ihtiyaçların her birinin kendi içinde dağınık ta olsa standartları mevcutturi

Medya ortamındaki malzemeler denildiğinde akla ilk gelen durum, hepsinin dijital ortamda yönetildiği varsayımıdır.  (eğer dijital ortamda değil ise uygun alet ve formatlarda dijitale aktarımı da ayrıca bir uzmanlıktır) bu varsayımdan hareket edildiğinde karşımıza sürekli kopyalama, kesme, bölme, yeni obje üretme, kolay ve hızlı paylaşma gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Bütün bu durumları ve daha fazlasını yönetme kabiliyetinin olması gerekmektedir.

Görsel Medya Varlıkları için %100 yerli olarak geliştirilen ürünümüz d-CoreMEDIA Otomasyonu arşivinizin depolama, tanımlama, yetkilendirme ve yönetilmesi süreçlerini karşılayan özelliktedir.

d-CoreMEDIA Sunumu için Tıklayınız

d-CoreMEDIA Teknik Özellikleri Broşürü

 

“Bazen bir görüntü karesi, binlerce sözcükten daha anlamlıdır.”